Scachs d’amor

“Any 1475, època d'esplendor cultural i comercial de València. Tres poetes valencians: Francí de Castellví, Bernat Fenollar i Narcís Vinyoles van idear el bell poema al·legòric “Scachs d´amor”.  En l'obra descriuen per primera vegada el moviment de la reina o dama i, en termes inequívocs, que són ells, els 3 poetes valencians, els qui promouen i legislen la nova forma de jugar: els escacs de la dama, és a dir, el joc actual.”

El 15 de maig de 1495 es publica a València el Llibre dels jochs partits dels schachs en nombre de 100. En esta obra, el seu autor, el sogorbí Francesch Vicent, donava carta de naturalesa als escacs moderns: les noves regles s'estenien per tota Europa a través d'un aliat excepcional, la impremta.

Origen i difusió: estos són els grans mèrits dels escaquistes valencians del segle XV. València és el bressol dels escacs moderns.

Col·laboradors